NY SESONG AV FAGSERIEN BAKSNAKK

Tou presenterer en ny sesong med Baksnakk, et scenekunstfaglig program som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter.

Baksnakk-serien er en uformell og faglig møteplass, der vi i forlengelsen av foredragene server snacks og noe godt i glasset.

Denne høsten presenterer vi to performance-foredrag med Cecilie Lindeman Steen og Jonas Øren.

Betydningen av bevegelse / Cecilie Lindeman Steen / 20.09 KL 13.00

Cecilie Lindeman Steen er en av Norges mest markante skikkelser i samtidsdansen. I performanceforedraget Betydningen av bevegelse vekselvis danser og forteller hun om erfaringer og opplevelser om dans og det å danse.

På en enkel måte forklarer Steen prinsipper relatert til bevegelse i tid og rom, og gir eksempler på hvordan mening kan oppstå i dans og hvordan dansen virker på oss rent kinestetisk og fysisk.

Performanceforedraget er derfor også en slags enkel dansehistorisk innføring, men er først og fremst laget med ønske om å kunne åpne opp for hvordan dans på forskjellige måter kan erfares, forstås og oppleves.

Foredraget er en del av Kapittel 2019.

Eit fysisk foredrag om Forsythe / Jonas Øren / 08.11 KL 14.00

Både fysisk og verbalt presenterer dansekunstnaren Jonas Øren det koreografiske og metodiske arbeidet til en av de største koreografene fra etterkrigstiden.

Øren illustrerer hvordan William Forsythe har vært med på å endre dansen, danseren og vår tolkning av dans, samt det å utvide hva følelser skal og kan bety.

Publikum vil få et innblikk i hvordan han var og stadig er med på å endre retning og utvide begrep innanfor dans og klassisk ballett, koreografisk tenking, bruk av musikk, rom, lys og ikke minst kroppen og mulighetene som ligger i den.

Fullt program for høsten finner du her.