NY IDENTITET

Gjennom det siste året har vi som organisasjon tatt en rekke viktige valg i prosessen mot en ny profil. Vi har gått i dybden på hvem vi er, hvilken posisjon vi har og hvordan vi ønsker å bli oppfattet i tiden som kommer.

Tydelighet er et av nøkkelordene vi har jobbet med i utarbeidelsen av vår nye identitet, noe som også viser igjen i vårt sluttprodukt. Ett av tiltakene vi gjør er å legge om fra Tou Scene, til TOU.

Dette gjør vi for å forenkle en eksisterende og økende navnestruktur, samtidig som vi forbereder oss på fremtiden. Ved inngangen av april og åpningen av Tou Lyd, har vi nærmere 250 individuelle produserende aktører på huset. Behovet for forenkling og tydeliggjøring har derfor aldri vært mer aktuelt enn nå.

Følg vår nye profil i ulike fysisk format, på sosiale medier, og på vår nye webside.