NY TEKNISK ANSVARLIG PÅ TOU

Tidligere i år lyste vi ut stillingen som ny teknisk ansvarlig på Tou. Etter en lengre prosess med flere dyktige kanditater, ga vi tilbud til Ole Reidar Gudmestad. Han hadde sin første dag på huset 02. mai, og er allerede i gang med sine oppgaver.

Ole Reidar er ikke helt ukjent i Tou-sammenheng, da han tidligere har vært på huset i en lignende stilling. Han kommer nå fra samme rolle delt på Folken og UIS.

Vi gleder oss stort over at Ole Reidar er en del av staben vår!