KUNSTNERPRESENTASJON OG FREDAGSPILS

Kunstnersamtale:
På fredag kjører vi presentasjon & samtale med utstillerne i Bruksrommet og Arkivet kombinert med uformell fredagspils. 

Bruksrommet: 
Preben Holst arbeider med mennesker og identitet, med et særlig fokus på unge menneskers liv. Utstillingen ved Bruksrommet er sentrert rundt videoarbeidet Blondey, en collagefilm med korte filmklipp av gutter i ulike faser av tenårene. 

Arkivet: 
Nina Maria Kleivan fra København på plass med utstillingen «Falling Awake». Utstillingen er et serigrafisk prosjekt med utgangspunkt i fotografier, tekst/tekstfragmenter og monokrome felt. 

Velkommen!