KORONA: TILTAK VI GJØR PÅ TOU

Det nye koronaviruset ble oppdaget i desember 2019 og har hatt store følger, også i Europa. På Tou følger vi situasjonen tett, og etterfølger kommunens og Helsedirektoratets råd om forebyggende tiltak.

De tiltak som iverksettes hos oss rettes hovedsakelig mot hygiene, og vi trenger din hjelp som publikum og besøkende for å ivareta disse i tiden fremover. Ved våre innganger til produksjons- og publikumsområder vil det være hånd-desinfeksjon tilgjengelig, og vi oppfordrer til bruk av disse ved behov. Vi har god dekning av toalett og WC-soner på huset, og oppfordrer derfor til grundig håndvask.

Kommunen og Folkehelseinstituttet gir følgende melding:

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Ved informasjon ellers oppfordrer vi alle til å følge med på Stavanger kommune sine hjemmesider for oppdatert statusmelding.