KAPITTEL 2019: FORFATTERBEVEGELSEN TIL TOU!

Kapittel har siden 1995 vært Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Festivalen engasjerer bredt, der ytringsfriheten skal gjennomsyre programmet, og lede til at vi får belyst brennbare temaer fra flere verdenshjørner.

Tema for årets Kapittelfestival er Kropp. Kroppen er utgangspunkt for nesten alle våre menneskelige erfaringer, og har alltid vært et populært motiv å utforske i litteraturen. Kroppsbegrepet gir mulighet for å løfte fram aktuell litteratur om seksualitet, reproduksjon, aldring, trening, funksjonshemming, medisin og sykdom, men også om kroppsspråk, kroppsidealer og kroppen som kulturelt motiv.

I år blir det flere mulighet for å oppleve litteratur gjennom fysiske uttrykksformer som dans og performance, der kroppen brukes som verktøy for formidling.Blant disse kommer en oppdatert versjon av Forfatterbevegelsen til TOU der Aina Villanger, Gro Dahle, Gunstein Bakke, Gunnar Wærness og Maia Siverts danser tekstene sine.

Forfatterbevegelsen er laget av Marie Bergby Handeland, og vant Kritikerprisen for teater, musikk og dans i 2018. 

Les mer om Forfatterbevegelsen her. Forestillingen spilles to ganger 18. september, klokken 12.00 og 20.00.