INGVILD DIRDAL BJØRNSON ER NY SCENEKUNSTANSVARLIG

Tou har gleden av å kunngjøre at Ingvild Dirdal Bjørnson er ansatt som ny scenekunstansvarlig. Bjørnson har bakgrunn fra Teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og har erfaring som produsent og koordinator for Bergen Dramatikkfestival. Hun har tidligere vært konstituert daglig leder for Cornerteateret, produsent for Festspillene i Nord-Norge, Cornerstone og en rekke kompanier i det prosjektbaserte scenekunstfeltet.

«Vi er trygge på at Ingvild kommer til å passe inn i miljøet her på Tou. Hun har den kompetansen og erfaringen som vi ser etter. Ingvild har god forståelse for og oversikt over scenekunstfeltet samt gode kommunikative evner. Vi har sterk tro på at hun er en ressurs som sikrer videre utvikling av den kunstneriske profilen til Tou», sier daglig leder Per Arne Alstad.

Tou vil fortsette å være en sentral og progressiv aktør som tilrettelegger for gode arbeidsvilkår for utvikling, produksjon, og presentasjon av samtidig scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Med Ingvild Dirdal Bjørnson får Tou en ny scenekunstansvarlig med bred fagkompetanse, erfaring fra det prosjektbaserte feltet og et stort engasjement for scenekunsten. Etter å ha jobbet utenbys i flere år, kommer Bjørnson tilbake til regionen og er motivert til å løfte og styrke det regionale miljøet. Hun er klar til å videreutvikle scenekunstarbeidet på Tou og sette sammen et program som fascinerer, utfordrer og skaper engasjement. 

«Jeg opplever at min kompetanse og mitt verdisett samsvarer med Tou sine forventninger til en scenekunstansvarlig, og ambisjonene de har som en vital institusjon. Jeg ser frem til å endelig flytte hjem, og få nytt kjennskap til det yrende scenekunstfeltet i Stavanger og omegn.», sier Ingvild.

Bjørnson begynner i stillingen 1. august. Hun etterfølger Lene Aareskjold som har gjort en enorm innsats og vært involvert i Tou sin utvikling helt fra starten av. Ingrid Hatleskog fungerer som scenekunstprodusent frem til Bjørnson tiltrer i stillingen.