FEM SPØRSMÅL: RUNA BORCH SKOLSEG

Runa Borch Skolseg har i 2020 sammen med Huy Le Vo utarbeidet programmet til BAKSNAKK, som denne sesongen i større grad vil invitere til dialog og bidra til forståelse og kontekstualisering av scenekunsten som presenteres på TOU. Vi stilte Runa 5 spørsmål om hennes kunstneriske virke og hennes forhold til scenekunst og TOU.

Navn: Runa Borch Skolseg
Født: 02.03.88
Fra: Oslo
Bosted: Oslo
Utdannet: Teaterhøgskolen/ Kunsthøgskolen i Oslo 

Hva jobber du med nå?
Akkurat nå skriver jeg prosjektstøttesøknad til et eget prosjekt som vil ha premiere en gang våren 2021 og arbeider litt for Tou og litt som redaktør for scenekunstneren Ingvild Holm. 

Hva er ditt forhold til Tou?
Jeg har kjent til Tou i mange år, ikke spesielt godt, men som et mulig spillested. I 2019 var jeg så heldig å bli spurt av Huy Le Vo om jeg ville være fagansvarlig for baksnakkprogrammet, da fikk jeg se hele det massive bygget og den enorme produksjonen på huset.

Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å jobbe med scenekunst?
Tja ganske tilfeldig, jeg gikk på forfatterstudiet i Bø hvor de hadde en bolk med dramatikk, jeg fikk beskjed fra Tor Arne Ursin og Lars Vik som driver Grenland Friteater at jeg hadde skrevet en bra tekst, siden jeg er sucker for skryt bestemte jeg meg for å søke meg videre til dramatikerutdanelsen ved Aarhus teater og videre derfra til Khio. 

Fortell om en scenekunstopplevelse som har betydd mye for deg? 
Vildanden av Vinge/Müller på Black Box teater var en sjelsettende opplevelse for meg, jeg hadde sett noe av det de hadde gjort tidligere på Grusomhetens teater, men ikke holdt ut hele forestillingen, på Vildanden ble jeg gjennom hele natten og da jeg gikk derfra om morgningen var det som om jeg hadde blitt banket både intelektuelt og fysisk. 

Hva gjør at du fortsetter å jobbe med scenekunst?
Vekslingen mellom å skrive alene og arbeide i fellesskap har vært viktig for meg. Jeg synes det erf fint og tidvis tre inn i ulike fellesskaper, og prosesser, akkurat som jeg etter en lang periode med det synes det er fint og være for meg selv. Scenekunstfeltet jeg arbeider og forholder meg til er et raus og klokt felt som er vanskelig og gi slipp på når man først er en del av det.

Første Baksnakk er satt til 21. februar sammen med kompaniet Supernova som spiller forestillingen Discord i Maskinhallen.