FEM SPØRSMÅL: MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN

Det å bli kunstner var ikke en selvfølge for Marit Victoria Wulff Andreassen, men en kommentar fra en som fikk se skissene hennes forandret alt. Marit Victoria har nå arbeidet fulltid som billedkunstner i snart 20 år, og er godt etablert med utstillinger i både inn og utland. Etter femten år som leietaker hos oss, er hun også det man kan kalle en Tou-veteran.

NAVN: Marit Victoria Wulff Andreassen
FØDT: 1971
FRA: Kasfjord i Sør-Troms
UTDANNING: Kunstakademiet i Bergen

Hva jobber du med nå?

Året bråstartet med utstillingsmontering i Randers Kunstmuseum i Danmark. Utstillingen jeg deltar i har tittelen FLORA Mellom planter og mennesker og er produsert av, og tidligere vist i Stavanger Kunstmuseum. Den inneholder arbeider av kunstnere som på ulike vis anvender planter og botanikk som utgangspunkt i kunsten sin. I Randers tegnet og malte jeg på vegg fra 6.00 om morgenen til 16.00 i 9 hektiske dager. Verket jeg arbeidet fram har tittelen Saints at the end of time, og er det samme som ble vist i Stavanger Kunstmuseum, bare i ny utgave. 

Tilbake i Stavanger arbeider jeg videre mot separatutstilling i det nye galleriet BGE Contemporary Art Projects som ligger like over veien fra den katolske kirken ved Kanikk. Jeg har utstillingsåpning den 22. april, så det begynner å dra seg til. 

Hva er ditt forhold til Tou?

Jeg flyttet til Stavanger i 2005 og fikk atelier på Tou samme høst. På den tiden var østre bydel ganske skummel, og det manglet gatelys stort sett over alt. Atelierene i den gamle Atelierfløyen var uisolerte og veldig små. Man måtte kle seg godt og innimellom bruke øreplugger for å slippe lyd fra naboen, eller Morten Abels Electrolüd-studio som lå vegg i vegg. Noen ganger hadde vi besøk av rotter. Da det nye Atelierhuset åpnet for 5 år siden var det som å komme til himmelen.

Både området og Tou-byggmassen har gjennomgått en helt utrolig utvikling. Folk har kommet og gått, men Tou har liksom alltid hatt nesen vendt oppover. Jeg ble styremedlem i 2011 og har dermed kunne følge med på utviklingen fra innsiden. Det har vært og er fortsatt et stort privilegium. 

Kan du beskrive hvordan en typisk arbeidsuke er for deg?

Jeg står opp 7.00, spiser frokost med familien, sykler eller går fra Tjensvoll til Østre bydel, og er på jobb i atelieret fra 9.00 til 16.00, mandag til fredag. I perioder med mye aktivitet arbeider jeg overtid, kanskje lørdager også. Så blir det en del hjemme-kontor på kveldstid, sånn ganske ofte egentlig.

Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å jobbe med visuell kunst?

Jeg var et barn som tegnet, malte og bygde ting. Å bli kunstner var ikke et yrkesalternativ som ble foreslått da jeg vokste opp, så det tok lang tid før jeg forsto at det var noe man faktisk kunne bli. Da jeg som 21-åring søkte kunstskole for første gang, var det fordi jeg fikk støtte av en jeg arbeidet for, som ved en tilfeldighet så tegningene og maleriene mine. ”Om du ikke gjør noe ut av dette, kommer du til å angre resten av ditt liv”, sa hun, og det ble avgjørende for meg. 

Hva er det som må til for å kunne lykkes som kunstner?

Den synlige kunstneriske aktiviteten vil for de aller fleste kunstnere være avgjørende. Utstillingene, utsmykkingsoppdragene, anmeldelsene og innkjøpene. I dette ligger jo også kvalitetsbegrepet. Det man gjør må være bra og helst noe som skiller seg ut, som overrasker samtidig som det får folk til å tenke. 

Utover det tror jeg at de som arbeider lidenskapelig med sitt prosjekt uavhengig av om publikum applauderer, har en fordel. 

Å være kunstner er et komplisert og krevende yrke. Det gjelder å finne en måte å tåle det på slik at man kan jobbe videre.

Les mer om Marit Victoria på Maritvictoria.com, og hennes følg hennes kommende utstilling på Bgeart.com.