FEM SPØRSMÅL: CAMILLA TORVIK TØNNE

Du kjenner kanskje Camilla som den smilende og energiske “yoginien”. Nå skal hun skape en bedre bydel som prosjektleder i det nyoppstartede Storhaug Unlimited i Stavanger Øst.

NAVN: Camilla Torvik Tønne
FØDT: 1983
FRA: Sandnessjøen, oppvokst i Bodø
BOSTED: Østre bydel – Storhaug
UTDANNET: Handelshøyskolen BI – pågående Master of management
STILLING: Prosjektleder innen sosialt entreprenørskap – Storhaug Unlimited

Hva jobber du med? 

Sosialt entreprenørskap for Storhaug bydel – Stavanger kommune.

Hva er ditt forhold til Tou? 

Har så lenge jeg har bodd i Stavanger benyttet meg av Tous kulturelle tilbud, alt fra konserter, dans, markeder, ølfestival osv. Og kanskje stamgjest på både Fortou og Øst ?

Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å jobbe med byutvikling og sosialt entreprenørskap?

Vel, det er drømmejobb for meg. Kreativitet, innovasjon og organisasjonspsykologi har vært et faglig interesseområder i lang tid. Samfunnsarbeid har jeg drevet med ved siden av jobb gjennom å involvere meg i ulike prosjekter som har til hensikt å løse samfunnsutfordringer. Å få jobbe med begge deler, hvor jeg kan legge til rette for at grasrota selv kan komme med løsninger på lokale samfunnsutfordringer er givende, inspirerende og spennende.

Jeg har virkelig troen på å gi plass til sosialt entreprenørskap i samfunnsutvikling og gi en stemme og handlingsrom til de som kjenner sosiale utfordringer godt – enten gjennom å ha kjent de på kroppen selv eller gjennom arbeidserfaring 

Storhaug Unlimited støtter innovative idéer som kan løse sosiale utfordringer. Hvilke sosiale utfordringer er det Storhaug Unlimited vil legge til rette for å løse?

Utgangspunktet for prosjektet er definerte utfordringer basert på levekårsundersøkelser som gjøres annethvert år i Stavanger. Her har Storhaug skåret lavest i en årrekke.

Fattigdom, arbeidsledighet, rus, kriminalitet, ensomhet, fysisk og mental helse er noen stikkord. Det kan også være andre utfordringer – og kanskje viktigst av alt er å jobbe med «rotårsaker» – det som fører til symptomer som gir utslag på slike levekårsundersøkelser. Og vi vet at arbeidsledighet er en slik rotårsak. Så det å skape nye arbeidsplasser på Storhaug er et kjerneoppdrag for Storhaug Unlimited.

Hvordan kan prosjektene i Storhaug Unlimited bidra til verdiskapning for Stavanger Øst?

Som nevnt over ønsker vi å skape flere arbeidsplasser på Storhaug. Dette vil gjøres gjennom å øke tjenestetilbud i bydelen, flere aktiviteter, som vil føre til et bredere tilbud for beboere.

Vi ønsker samtidig å samarbeide med lokalt næringsliv- privat og offentlig sektor og bidra til positiv utvikling i området og sammen gjøre området enda mer attraktivt for den mangfoldige innbyggermassen som er her.  

Les mer om hva Camilla og Storhaug Unlimited skal være med på å skape HER.