EUROPEISKE KULTURSENTRE SAMLET SEG I FENGERSFORS

«Do it Together»

I forrige uke besøkte vi Fengersfors – et lite tettsted i sør Sverige som har et spennende kulturtilbud i den nedlagte papirfabrikken, som nå heter Not Quite. 140 representanter fra over 20 Trans Europe Halles medlemsland samlet seg her for å lære, utveksle erfaringer og bli inspirert. Alle har minst to ting til felles – de jobber innen kulturbransjen og de disponerer gamle lokaler i nedlagte industribygninger.

Konferansen ble arrangert for den 94. gang og temaet denne gangen var “Do it together”. Målet var å utforske muligheter for samskaping, engasjering av lokalsamfunn og bærekraft, spesielt i de rurale områdene. Deltakere fikk høre på foredrag om aktuelle temaer, delta i workshoper, bli med på guidede turer og kveldssamlinger. Det ble lagt opp for kunnskaps- og ideutveksling, mingling og kreative aktiviteter. Det underliggende budskapet var at mange flere muligheter åpner seg når man ikke jobber alene. 

Lene Aareskjold, Juste Druskine, Felicia Gulbrandsen fra Tou
Tiffany Fukuma fra Trans Europe Halles
Omvisning i lokalene

Europeisk kulturelt nettverk

Trans Europe Halles er et av de eldste og mest dynamiske kulturelle nettverk i Europa som ble startet i 1983. TEH har hovedkontor i Sverige og har 140 medlemmer fra 40 ulike land i Europa, fra nord til sør, øst til vest. Nettverket fokuserer seg på tre hovedområder – folk, kunst og bygninger. 

Medlemmer i nettverket gjør om gamle forlatte bygninger til spennende tverrfaglige og uavhengige sentere for kunst og kultur. På denne måten transformerer de lokalsamfunnet, nabolaget og byen sin. Det gjør de ved bruk av det mest verdifulle verktøyet de har – kreativitet og fantasi.

Not Quite

Hvordan det fungerer

TEH ledes av noen engasjerte medlemmer som er med i styret. De har en felles visjon og strategi som utformes og påvirkes av alle medlemmene. I de siste årene har TEH vokst ganske raskt, noe som gjør at det også ble behov for å ha mer desentralisert virksomhet parallelt. Slik ble flere ulike såkalte hubs introdusert, både med utgangspunkt i geografiske og tematiske kriterier. Hubs skal jobbe mer spesifikt med konkrete utfordringer, initiere prosjekter, samle og dele kunnskap. 

Nordic hub

En av slike hubs er Nordic hub, som samler TEH medlemmer fra de nordiske og baltiske land. Denne huben ble gjennopprettet like før TEH møte i Fengersfors og skal nå søke midler for møtevirksomhet og kompetanseutveksling. Et konkret tema som skal være i fokus er strømsparende tiltak og alternative strømløsninger for privateide kulturinstitusjoner.