EN MUSIKALSK OPPLEVELSE UTENOM DET VANLIGE

I 2016 gikk medlemmer fra Kitchen Orchestra og en gruppe slovakiske musikere i gang med å utforske spillerommet mellom gamle migrasjonssanger fra romtradisjonen og det mer eksperimentelle og improvisasjonsbaserte samtidssegmentet. Ensemble kaller seg Angrusori etter romuttrykket for ‘ring’, og har nå i flere år jobbet med å utvikle og raffinere nye hybride former for rombasert musikk.     

Petter Frost Fadnes fra Kitchen orchestra forteller at ideen ble presentert over en øl på Tou Scene i 2008, av Lukáš Berberich som var på besøk i Stavanger som del av Trans Europe Halles nettverket. 

“Lukas hadde lenge ønsket å få til et samarbeid mellom slovakisk rommusikk og improvisasjonsmusikk/samtidsmusikk, og lurte på om det var noe vi kunne få til med Stavanger-musikere. Jeg foreslo å involvere det nokså nystarta Kitchen Orchestra, og Lukas satt oss så i kontakt med etnomusikologen Jana Belisova. Jana inviterte oss inn sitt store nettverk av rommusikere, kontakten mellom musikerne ble oppretta, og vi var i gang.”

Hva har dere lært gjennom prosjektet?

“Jeg tror alle har lært mye gjennom de årene vi har holdt på. Musikalsk selvfølgelig, å få ta del i hverandres musikalitet, lære nye innfallsvinkler, og bevege seg ut av komforsonen. Ikke minst har vi lært å kjenne en kultur som ellers er nokså lukket for oss norske.”

Kan du kort fortelle om dynamikken mellom prosjektdeltakere og hvordan det evt har endret seg?

“Vi kommuniserer på fire-fem språk – norsk, engelsk, slovakisk, tsjekkisk og rom – så det har vært interessant å se hvordan dynamikken utvikler seg og hvordan vi finner alternative måter å kommunisere på – ikke minst er jo musikken rimelig universal, der forstår vi hverandre godt. Ellers tror jeg vi har blitt rimelig trygge på hverandre, og spiller som et ensemble nå, ikke bare som et ad hoc prosjekt, men som en sammenknytta gjeng med musikere. Men det kan dere jo vurdere selv når dere hører oss på Tou.”

Hva kan besøkende forvente når de kommer på Tou den 26.juli?

“Det er helt umulig å ikke la rive med av denne musikken, det lover vi. Det er en berg og dalbane av intense rom-utrykk ispedd en mer samtidsretta og hybrid improvisasjonsmusikk. Mye følelser, vakre melodier, og en konsertopplevelse så ikke er hverdagskost for Stavanger. Det er bare å skynde seg på konsert 26. juli.”

Vil du vite mer om Angrusori? 

Her finner du et lengre intervju med Petter Frost Fadnes og Nils Henrik Asheim:

Besøk nettsiden:

Sjekk ut Angrusori på Youtube: