ARKIVET: FØRSTE KUNSTNER FRA OPEN CALL

Arkivet er Tou Trykks utstillingsrom for samtidsgrafikk og hadde i vår sin første utlysning for open call. Denne uken er dansk-norske Nina Maria Kleivan på plass med utstillingen «Falling Awake». 

Nina Maria kom over utlysningen i sosiale medier, og så sin mulighet for å dra hjem til moder-landet hun forlot som 10-åring. Nina Maria er utdannet ved Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademiet, hvor hun arbeider multi-medialt med både grafikk, maleri, skulptur, foto og video.

«Falling Awake» er et serigrafisk prosjekt hvor hun arbeider med å kretse seg inn på tilværelser. Hun tar utgangspunkt i fotografier, tekst/tekstfragmenter og monokrome felt. Prosjektet består av fire forskjellige deler.

Utstillingsåpningen er lagt til torsdag 12.09 kl 19.00, parallelt med utstillingen Blondey – a Picture of youth i Bruksrommet ved kunstner Preben Holst.