5 SPØRSMÅL: CHRISTINE SAGEN HELGØ

Vår tidligere styreleder Per Ramvi takket for seg, og Tou har vært fantastisk heldige at Christine Sagen Helgø har sagt ja til å være ny styreleder. Christine sitt bakgrunn er helt optimal i forhold til den utviklingen Tou står ovenfor, både innholdsmessig og ikke minst når det gjelder større utbyggingsaktivitet, samt andre spennende prosjekter. Hun har også vært involvert i Tou i lang tid, men da fra den andre siden av bordet. Vi er veldig takknemlige for at hun har takket ja til å være en del av Tou.

1. Hva er ditt forhold til Tou?

“Jeg har fulgt Tou Scene tett nesten helt siden starten. Urban Sjøfront og mange ildsjeler var med å tilrettelegge for Tou som et byutviklingsprosjekt, og etter hvert for at kunstnere kunne arbeide her. Jeg var politiker på den tiden og deltok i prosessen når kommunen kjøpte bygningen og fulgte med på utviklingen. Jeg har hjerte for Tou og har hatt gleden av å være med på åpningen av både Maskinhallen, Atelierhuset og Speilet. Jeg mener det er en viktig kulturinstitusjon på høyt nivå, som inneholder mye og er så mangfoldig.

2. Hva var grunnen til at du takket ja til å være styreleder på Tou?

“Det som skjer på Tou interesserer meg og jeg synes at det er viktig for hele regionen at vi har uavhengige kulturinstitusjoner som driver med både produksjon og formidling. Både min erfaring og kompetanse fra tidligere håper jeg kan være nyttig for videreutvikling av Tou. En annen grunn er den utrolig flotte staben på Tou – det er få ansatte, men alle gjør en skikkelig god jobb. Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang med oppgaven!”

3. Har du noen ambisjoner om hvordan Tou utvikles videre?

“Jeg har en ambisjon om å gjøre en god jobb for Tou ved å være med å fremme potensialet det har. Jeg ønsker at enda flere kommer på arrangementer og tar del i alt det som skjer her. Vi må jobbe for å få publikum tilbake etter covid, noe som mange i kulturbransjen sliter med. Vi ser at folk begynner å komme til store arrangementer, men de må også huske mindre arrangementer. 

En annen utfordring vi møter nå er høyere utgifter til for eksempel strøm- her skal styret kunne være med å bidra. Vi blander oss selvsagt ikke inn i det kunstneriske, men vi kan være med å bidra i forhold til driften.”

4. Har du noen refleksjoner rundt at Tou opererer innenfor så mange forskjellige fag og ikke er et typisk kultursenter?

“Jeg synes at det er positivt å ha så mange forskjellige kunstformer under ett tak, og det å være så mangfoldig som Tou er, men samtidig ser jeg at det kan være krevende å kommunisere helheten av denne type virksomhet. Det kan være vanskelig for andre å forstå hvordan ting henger sammen og spesielt når det gjelder kulturstøtte. Så det er både en styrke, men også en utfordring med så mange fag.”

5. Hvilken type kunst og kulturopplevelser setter du selv mest pris på?

“Generelt liker jeg veldig mye forskjellig og derfor er Tou en god plass å besøke.  

Det står veldig mye spennende på høstprogrammet og jeg skal prøve å få med meg så mye som mulig.  Blant annet er konserten med Tøfl i november et must. Jeg vil også oppfordre andre til å komme på arrangementer på Tou eller bare stikke innom Fortou, T-time eller Øst!”